STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 249/2014/QĐ-UBND Quyết định 249/2014/QĐ-UBND Quy chế Bảo vệ môi trường làng nghề khu dân cư cụm công nghiệp Bắc Ninh
Ban hành:
 13/06/2014
Hiệu lực:
 23/06/2014
2 2049/QĐ-UBND Quyết định 2049/QĐ-UBND 2014 quản lý lao động người nước ngoài làm việc Quảng Nam
Ban hành:
 02/07/2014
Hiệu lực:
 02/07/2014
3 881/QĐ-UBND Quyết định 881/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ hủy bỏ Sở Tư pháp Phú Yên
Ban hành:
 10/06/2014
Hiệu lực:
 10/06/2014
4 Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2010 hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Giang
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
5 234/QĐ-UBND Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2007 Đề án Phát triển khu cụm tuyến công nghiệp
Ban hành:
 29/01/2007
Hiệu lực:
 29/01/2007
6 Chỉ thị 23/2014/CT-UBND quản lý sử dụng thải bỏ túi ni lông thành phố Hồ Chí Minh
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
7 234/QĐ-BNN-HTQT Quyết định 234/QĐ-BNN-HTQT điều chỉnh văn kiện dự án “Tăng cường mạng lưới
Ban hành:
 16/02/2011
Hiệu lực:
 16/02/2011
8 Nghị quyết 141/NQ-HĐND 2014 Quy hoạch xây dựng vùng Quảng Ninh 2030 tầm nhìn 2050
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
9 234/2007/QĐ-UBND Quyết định 234/2007/QĐ-UBND Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục y tế
Ban hành:
 10/09/2007
Hiệu lực:
 20/09/2007
10 234/2005/QĐ-UBT Quyết định 234/2005/QĐ-UBT quy định mức chi thù lao đối với giảng viên
Ban hành:
 26/12/2005
Hiệu lực:
 01/01/2006
12345678910...
STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 122/2000/TT-BTC Circular No. 122/2000/TT-BTC of December 29th, 2000, on value added tax providing guidelines for implementation of Decree 79/2000/ND-CP of the Government dated 29 December 2000 making detailed provisions for implementation of Law on Value Added Tax (VAT).
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
2 81/2000/ND-CP Decree of Government No. 81/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing and guiding the implementation of The Ordinance on Public-Labor Obligation
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
3 80/2000/QD-UBCK Decision No. 80/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing Circular No. 01/1998/TT-UBCK of October 13, 1998 of The State Securities Commission
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
4 79/2000/QD-UBCK Decision No. 79/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 promulgating the regulation on securities membership, listing, information disclosure and trading
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 29/12/2000
5 79/2000/ND-CP Decree of Government No. 79/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing the implementation of The Value Added Tax Law
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
6 78/2000/QD-UBCK Decision No.78/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing a number of articles of the regulation on organization and operation of securities companies, issued together with Decision No. 04/1998/QD-UBCK3 of October 13, 1998 of the state securities commission chairman
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
7 32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC Joint circular No.32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC of December 29, 2000 guiding the adjustment of minimum wages and allowances in enterprises
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
8 219/2000/QD-BTC Decision No. 219/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating and announcing six (6) Vietnamese audit standards (second phase)
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
9 218/2000/QD-BTC Decision No.218/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating the regime of archiving accounting documents
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
10 215/2000/QD-BTC Decision No. 215/2000/QD-BTC of the Ministry of Finance, issuing the post and telecommunication operation licensing fee levels
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
12345678910...
Bản quyền ©2014 thuvienluatvn, theo Giấy Chứng nhận số: 2228/2013/QTG của Bộ VHTT và DL.
Giấy phép số: 40/GP-ICP-STTTT do Sở TTTT TP.HCM cấp ngày 23/07/2014.
Thư viện pháp luật Việt Nam