STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 986/QĐ.UB Quyết định 986/QĐ.UB 1996 Bản quy định quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Giang
Ban hành:
 29/08/1996
Hiệu lực:
 29/08/1996
2 15/2013/QĐ-UBND Quyết định 15/2013/QĐ-UBND công chứng hợp đồn, giao dịch bất động sản Kon Tum
Ban hành:
 19/03/2013
Hiệu lực:
 29/03/2013
3 Quyết định 2427/QĐ-UBND 2012 Tiêu chí đánh giá vệ sinh công sở Bà Rịa Vũng Tàu
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
4 47/2012/QĐ-UBND Quyết định 47/2012/QĐ-UBND Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường
Ban hành:
 18/10/2012
Hiệu lực:
 28/10/2012
5 73/2012/NQ-HĐND Nghị quyết 73/2012/NQ-HĐND phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường Đồng Tháp
Ban hành:
 10/07/2012
Hiệu lực:
 15/07/2012
6 183-UB/QĐ Quyết định 183-UB/QĐ năm 1980 bản quy định tạm thời về thu thuỷ lợi phí Bến Tre
Ban hành:
 23/06/1980
Hiệu lực:
 23/06/1980
7 4094/QĐ-UBND Quyết định 4094/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ lãi suất sau đầu tư doanh nghiệp Hà Nội
Ban hành:
 01/08/2014
Hiệu lực:
 01/08/2014
8 Quyết định 38/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển du lịch Quảng Bình 2006 2010
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
9 114-NL/GSĐN Quyết định 114-NL/GSĐN định mức điện sinh hoạt
Ban hành:
 02/02/1988
Hiệu lực:
 01/02/1988
10 17/2001/QĐ-UB Quyết định 17/2001/QĐ-UB Chương trình phát triển Du lịch Quảng Bình 2001-2005
Ban hành:
 31/05/2001
Hiệu lực:
 01/06/2001
12345678910...
STTVăn bảnTrích yếuNgày/Trạng thái
1 122/2000/TT-BTC Circular No. 122/2000/TT-BTC of December 29th, 2000, on value added tax providing guidelines for implementation of Decree 79/2000/ND-CP of the Government dated 29 December 2000 making detailed provisions for implementation of Law on Value Added Tax (VAT).
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
2 81/2000/ND-CP Decree of Government No. 81/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing and guiding the implementation of The Ordinance on Public-Labor Obligation
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
3 80/2000/QD-UBCK Decision No. 80/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing Circular No. 01/1998/TT-UBCK of October 13, 1998 of The State Securities Commission
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
4 79/2000/QD-UBCK Decision No. 79/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 promulgating the regulation on securities membership, listing, information disclosure and trading
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 29/12/2000
5 79/2000/ND-CP Decree of Government No. 79/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing the implementation of The Value Added Tax Law
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
6 78/2000/QD-UBCK Decision No.78/2000/QD-UBCK of December 29, 2000 amending and supplementing a number of articles of the regulation on organization and operation of securities companies, issued together with Decision No. 04/1998/QD-UBCK3 of October 13, 1998 of the state securities commission chairman
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
7 32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC Joint circular No.32/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC of December 29, 2000 guiding the adjustment of minimum wages and allowances in enterprises
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
8 219/2000/QD-BTC Decision No. 219/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating and announcing six (6) Vietnamese audit standards (second phase)
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
9 218/2000/QD-BTC Decision No.218/2000/QD-BTC of December 29, 2000 promulgating the regime of archiving accounting documents
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 01/01/2001
10 215/2000/QD-BTC Decision No. 215/2000/QD-BTC of the Ministry of Finance, issuing the post and telecommunication operation licensing fee levels
Ban hành:
 29/12/2000
Hiệu lực:
 13/01/2001
12345678910...
Bản quyền ©2014 thuvienluatvn, theo Giấy Chứng nhận số: 2228/2013/QTG của Bộ VHTT và DL.
Giấy phép số: 40/GP-ICP-STTTT do Sở TTTT TP.HCM cấp ngày 23/07/2014.
Thư viện pháp luật Việt Nam